พร้อมบริการทุกพื้นที่

บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อบเมนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาและออกแบบติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่องค์กร ( System Integrator หรือ SI )อย่างครบวงจร โดดเด่นด้วยศักยภาพในการจัดหา Software สร้างระบบปฏิบัติอันมีประสิทธิภาพพร้อมสามารถจัดหาอุปกรณ์ Hardware คุณภาพสูงจากเหล่าผู้ผลิตชั้นนำของโลกให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ทั้งยังมีศักยภาพในการรองรับการสร้างห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ พร้อมดูแลจัดหาอุปกรณ์ให้แก่ทุกภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบการขนส่ง การสร้างระบบเพื่อการเกษตร หรือการสร้างระบบโครงข่ายภายในองค์กร ดำเนินการโดยทีมวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
นอกเหนือจากนี้ APP Development ยังถือเป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าผู้ผลิตชั้นนำของโลกมากมายในการมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้แก่สินค้าคุณภาพมากมาย จึงส่งผลให้เราสามารถจัดหา Solution ที่เหมาะสมในด้านความต้องการ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าให้แก้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply