Our Solution

Our Solution

การบริการอันสมบูรณ์แบบ

บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้ แต่เรายังมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และหัวใจแห่งการบริการในการดูแลลูกค้า

การให้คำปรึกษา

พร้อมรับฟังทุกความต้องการของลูกค้า

พร้อมรับฟังทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมมอบคำแนะนำอย่างรอบด้านทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง

การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบที่สามารถตอบโจทย์

การออกแบบระบบที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการพร้อมสร้างศักยภาพในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ

การจัดหาสินค้า

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์คุณภาพสูง

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

การติดตั้งระบบ

การติดตั้งระบบอย่างได้มาตรฐาน

การติดตั้งระบบอย่างได้มาตรฐานพร้อมควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด

การฝึกอบรม

จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้

จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่องค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

การซ่อมบำรุง

บริการตรวจสอบดูแลระบบ

บริการตรวจสอบดูแลระบบ พร้อมตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ซอฟแวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อยู่ในสภาวะที่มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์กรสูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

66 2 963 2951