e-STATION cube
-แท่นบรรยาย All In One ประเภทของการออกแบบสมาร์ทสำหรับการเรียนการสอนหรือการ    บรรยายชนิดมีจอสัมผัสชนิด (Touch Screen) สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
-จอภาพชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
-ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับจอทัชสกรีน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้
-มีลำโพงในตัวพร้อมไมโครโฟนไร้สาย

ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf